Šíříme i osvětu

29.4.2019

v Pátek 26. 4. jsme byli navštívit žáky 1. stupně ZŠ Lupáčova v Praze 3. Uspořádali jsme zde besedu o životě nevidomých a o vodicích psech. Děti se dozvěděly, jak se postupně ze štěňátka stane „vodicí pes“, jak dlouho trvá výcvik a co se všechno musí pejsek naučit, než se stane průvodcem nevidomého.

Na všetečné dětské otázky odpovídala členka našeho spolku Blanka Stará, která je sama nevidomá a životem ji doprovází na každém kroku její vodicí pes.

Ve druhé části besedy si žáci i přítomní vyučující mohli vyzkoušet některé kompenzační pomůcky, které nevidomým usnadňují každodenní život, jako např. „hladinku“, „rozlišovač barev“, mobilní telefon s hlasovým výstupem atd..

Na tomto setkání samozřejmě nesměli chybět i psi, ať už v činné službě nebo ve výcviku.Na závěr se děti mohly s přítomnými pejsky i pomazlit!

Děkujeme žákům této školy, že finančně podpořili výchovu a výcvik vodicích pejsků !!!