Vodicí psi srdcem z.s. je spolek, jehož hlavním cílem je podpora osob s těžkým zrakovým znevýhodněním prostřednictvím kvalitního výcviku vodicích psů, dále pak hlavně neméně důležitým následným servisem po předání vodicího psa klientovi. Naší snahou je, aby naše aktivity přispěly k lepší integraci našich zrakově znevýhodněných spoluobčanů do světa vidomých lidí.

Naše činnost:

A) Předvýchova štěňat budoucích vodicích psů

 • Výběr a nákup vhodných štěňat plemen labradorský retriever a zlatý retriever od vybraných spolehlivých chovatelů, se kterými dlouhodobě spolupracujeme.
 • Zajištění předvýchovy štěňat (od 2 do 12 měsíců věku) v rodinách dobrovolníků – předvychovatelů za průběžného dohledu a účasti našich instruktorů.
 • Komplexní zdravotní prohlídka štěňat na specializovaných veterinárních pracovištích po ukončení předvýchovy před zařazením do specializovaného výcviku.

B) Výcvik a předání vodicích psů klientům

 • Kompletní výcvik vodicích psů zajišťuje servisní organizace  Daniel Tůma – výcvik vodicích psů, která úzsce spolupracuje se spolek Vodicí psi srdcem, z.s.
 • Garantem a vedoucím výcvikového programu je Dan Tůma, který se touto činností zabývá již od roku 2003, působil a působí jako vedoucí výcviku, zkušební komisař a rozhodčí na závodech ve výkonu vodicích psů. Jako instruktor výcviku v SVVP Jinonice úspěšně prošel dvěma audity Mezinárodní federace vodicích psů ( IGDF).
 • Specializovaný výcvik vodicích psů v trvání cca 10 měsíců provádí instruktoři s dlouholetou praxí v oboru s individuálním přístupem ke každému ze cvičených psů.
 • Testování a přezkušování dovedností vodicího psa v trvání cca 2 měsíce prováděné instruktorem bez zrakové kontroly a ve spolupráci s našimi nevidomými asistenty. Po ukončení pes absolvuje závěrečnou zkoušku, která prověří jeho dovednosti vodicího psa podle Přílohy č.2 Vyhlášky 388/2011Sb. o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.
 • Proces výběru vodicího psa pro konkrétního klienta, jeho důkladné proškolení a cca 14 dnů trvající předávání psa v místě bydliště klienta (seznámení s prostředím, naučení tras pohybu klienta, vzájemná souhra dvojice atd.).
 • Žádost o členství organizace Daniel Tůma – výcvik vodicích psů do Mezinárodní federace vodicích psů (IGDF) byla podána a je ve fázi posuzování.

C) Následný servis po celou dobu činné služby vodicího psa

 • Rozšíření tras pohybu klienta, udržovací výcvik vodicího psa, řešení aktuálně vzniklých problémů a potřeb přímo v místě bydliště klienta, telefonické konzultace.
 • Pravidelná cvičební setkání klientů a jejich vodicích psů, rekondiční pobyty, společenské, kulturní a sportovní akce.

 

D) Propagační akce a osvětová činnost

 • Pořádání a spolupořádání závodů ve výkonu vodicích psů.
 • Propagační akce pro širokou veřejnost, osvětové besedy ve školách, ukázky dovedností vodicích psů na společenských a kulturních akcích třetích stran, to vše za aktivní účasti klientů – držitelů vodicích psů.