Cvičení není nikdy dost !!!

20.6.2019

Jistě každý zná lidové rčení „opakování je matka moudrosti“! To platí nejen pro lidi, ale i pro pejsky.

I ten nejlepší vodicí pes se musí udržovat v kondici, opakovat si a zdokonalovat veškeré dovednosti důležité pro vodění svého páníčka. Proto jsme tu my, abychom s tím pomohli!

V rámci poskytování následného servisu pro klienty, kteří mají vodicího psa již v činné službě, pořádáme pravidelná cvičební setkání. V letošním roce jsme se scházeli každý měsíc s našimi kamarády a s jejich čtyřnohými pomocníky v Českém Brodě. Zázemí jsme měli v krásných prostorách Městské knihovny.

Na těchto cvičebních setkáních se věnujeme individuálně každému klientovi, trénujeme tzv. frekvenci – chůzi v běžném městském provozu, nechybí ani zopakování základní poslušnosti pejska.

O průběhu jednotlivých cvičebních setkání Vás pravidelně informujeme na našem FB.

Máme za sebou polovinu roku, čeká nás parné léto! Ale v září se jde zase do školy, takže i naše cvičební setkání budou samozřejmě pokračovat! Těšíme se na všechny, kteří mají chuť přijet mezi nás a potrénovat si se svým čtyřnohým parťákem !