Letní soustředění na Vysočině

31.7.2019

Po roce jsme opět uspořádali v období od 30. 6. – 6. 7. 2019 letní rekondiční pobyt pro naše klienty a jejich čtyřnohé pomocníky. Tentokrát jsme zvolili krásnou lokalitu – vesničku Tři Studně, která se nachází na Vysočině, nedaleko Žďáru nad Sázavou. Byli jsme ubytováni v Hotelu U Loubů. Plná penze (domácí kuchyně), venkovní sezení v altánku, možnost využívat krytý bazén a všude kolem louky a lesy, co víc si přát!

V neděli odpoledne, když jsme se všichni sešli (sjelo se sem celkem 15 nevidomých účastníků spolu se svými vodicími psy a s lidskými průvodci z nejrůznějších koutů republiky), jsme individuálně učili naše nevidomé kamarády orientovat se dobře po hotelu i v jeho blízkém okolí. A v pondělí to začalo!

Po snídani jsme odjeli do Žďáru potrénovat tzv. frekvenci po městě. Každý nevidomý v doprovodu vodicího psa chodil v běžném městském provozu a s ním samozřejmě instruktor. Zdokonalovali se jednotlivé dovednosti, které vodicí pejsek musí umět, aby mohl dobře vodit svého páníčka. Takže např. vyhledání a označení schodů, dveří, přechodů, zastavování obrubníků, vyvedení z nepřehledné situace, obcházení překážek na ulici např. lavičky, reklamní stojany, popelnice apod.), vyhýbání se kolemjdoucím lidem. Teploměr překonával ty nejvyšší příčky, a tak kdo zrovna nebyl na řadě, mohl se zajít zchladit do místní cukrárny a dát si třeba vynikající zmrzlinu! Po návratu do hotelu nás čekal obídek a chvíle odpočinku, které trávil každý dle svého. Někdo zůstal na pokoji, někdo zase využil bazénu k protažení těla!

Odpoledne jsme cvičili u hotelu nejdříve hromadně, pak i individuálně. Protože i vodicí pes musí umět poslouchat, opakovali se cviky základní poslušnosti psa, nesmělo chybět ani odložení či aport.

V úterý nás čekalo další cvičeníčko s pejsky. V okolí hotelu jsme trénovali chůzi v simulovaných překážkách, tzv. odmítačku, ale probíhal i individuální výcvik poslušnosti, vše pod dohledem cvičitelů. Odpoledne jsme zajeli ještě jednou do nedalekého Žďáru, abychom se přesvědčili, že si naši psy vzali včerejší rady k srdci, a že dnes budou chodit ještě lépe, než včera. Během odpoledne se přihnala bouřka, která s sebou přinesla dlouho očekávanou vodu! Hurá! Už se bude nám i našim psím kamarádům lépe dýchat!

Středa byla ve znamení sportu a kultury. Dopoledne jsme se vydali na procházku, nechyběl nácvik chůze při krajnici. Když jsme došli do lesa, chlupáči dostali volno a pro dvounohé nastala turistika. Někteří si vyzkoušeli projít se na čas v tzv. lanáčku. Po obědě jsme společně navštívili Muzeum Nové generace ve Žďáru nad Sázavou (samozřejmě i se psy). Prohlídka byla uzpůsobená pro nevidomé, a tak bylo možné osahat si nejrůznější exponáty. Pro zpestření nám zazpíval náš nevidomý Pavel. Plní dojmů jsme v podvečer odjížděli na večeři.

Ve čtvrtek nás opět čekal nabitý program. Navštívili jsme westernové městečko Šiklův mlýn. Nejdříve jsme se projeli po městečku vláčkem Union Pacific, který jistě nevozí tolik vodicích psů každý den. Pak si nevidomí, ale i vidící, mohli vyzkoušet zkrotit elektrického býka, zastřílet si z luku či ze vzduchovky. Nakonec jsme si byli prohlédnout i indiánskou vesničku a kde si nevidomí mohli osahat různé indiánské předměty a vyslechli si vše o indiánech. Večer jsme měli táborák, opékali se buřty, hráli jsme různé hry. A protože se tu sešla skvělá parta, vyprávěly se nejrůznější humorné zážitky ze života, všichni se dobře bavili. Počasí nám přálo, takže jsme si celý den patřičně užívali!

Bohužel nic netrvá věčně, a tak i letní soustředění se nachýlilo ke svému konci. V pátek probíhal u hotelu během celého dne hromadný, ale i individuální výcvik pejsků, poslední dolaďování poslušnosti, chůze v překážkách a bufeťácká ulička.. Odpoledne se mnozí zašli podívat na místní slavnosti . Stejně jako každý večer, i ten poslední, jsme se společně sešli na terásce, abychom si popovídali, zasmáli se a bylo nám prostě fajn.

Sobota byla odjezdovým dnem. Po snídani nastalo velké loučení. Pobyt se opravdu vydařil a tak se všichni moc těšíme zase za rok na shledanou!

Rekondiční pobyty pro nevidomé a jejich vodicí psy slouží nejen ke zdokonalování dovedností čtyřnohých pomocníků, ale i jako společné setkání lidí, kteří si mají co říct.

Vždy se snažíme naše rekondiční pobyty zpestřit různými doplňkovými aktivitami, letos např. návštěvou muzea, jízdou na koni či plaváním. Nevidomí lidé si tak mohou zkusit dělat stejné věci jako ti vidící. Díky tomu dochází k propojování světa ve tmě se světem nás-vidících!

 

Děkujeme personálu Hotelu U Loubů, který se o nás perfektně staral po celou dobu pobytu.

Veliké poděkování patří i všem průvodcům, bez kterých by to zkrátka nešlo.

ProjektLetní rekondiční pobyt pro nevidomé majitele vodicích psů byl realizován za podpory Nadace ČEZ.

Moc děkujeme za podporu!